Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ FM Group for home


Πώς τα προϊόντα FM Group for home σέβονται το περιβάλλον, σε σχέση με τα συμβατικά απορρυπαντικά;

 Η κύρια βλάβη που προκαλούν κάποια απορρυπαντικά, όταν μαζί με τα άλλα απόβλητα καταλήξουν στη θάλασσα, είναι η εμφάνιση ευτροφισμού.
Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι επειδή τα φωσφορικά άλατα που περιέχουν συντελούν στην υπερβολική ανάπτυξη των υδροβίων φυτών τα οποία καταναλώνουν οξυγόνο, τα νερά γίνονται πιο φτωχά σε οξυγόνο με καταστροφικές συνέπειες στους υδρόβιους οργανισμούς.
    Τα προϊόντα FM Group for home  δεν περιέχουν βόριο και φωσφορικά και με αυτό τον τρόπο δεν συνεισφέρουν στο φαινόμενο του ευτροφισμού.
Παράλληλα με το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό βιοδιασπασιμότητας των ενεργών συστατικών, δεν επιβαρύνουν το υδάτινο περιβάλλον.


Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των προϊόντων FM Group for home;
 Είναι  αποτελεσματικά προϊόντα, όσον αφορά στην καθαριστική τους δύναμη
    Δημιουργούν κατηγορία απορρυπαντικών τα οποία είναι πιο φιλικά προς τον άνθρωπο, περιορίζουν τις αλλεργίες και αποτελούνται κυρίως από φυτικά συστατικά
    Δημιουργούν κατηγορία απορρυπαντικών τα οποία είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, ελαχιστοποιώντας  την επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα

Ποια είναι τα κύρια συστατικά των προϊόντων FM Group for home;
 Φυτικής προέλευσης  επιφανειοδραστικές ουσίες ,α’ ύλες (από σάπωνα, λιπαρές αλκοόλες, λιπαρά οξέα από φοινικέλαια, φυτικά μη ιονικά συστατικά, φυτικά κατιονικά συστατικά)
    Τασιενεργά συστατικά που βιοδιασπώνται και χωρίς την παρουσία οξυγόνου
    Επιλέγονται και χρησιμοποιούνται αρώματα που δεν χαρακτηρίζονται αλλεργιογόνα
    Συνθέσεις τέτοιες, ώστε να διατηρείται η απόδοση του προϊόντος με χρήση μικρότερης δοσολογίας από τα συνήθη απορρυπαντικά

Τι είναι τα τασιενεργά συστατικά;

Είναι οι ουσίες που αποτελούνται από υδρόφιλες και υδρόφοβες ομάδες και επιδρούν στους ρύπους επιφέροντας το κυρίως καθαριστικό αποτέλεσμα

Τι γίνεται με τα υλικά συσκευασίας;
Ποιες άλλες ενέργειες κάνει η εταιρεία σας για την προστασία του περιβάλλοντος; Ποια είναι η περιβαλλοντική της πολιτική;
  
Τα προϊόντα φροντίδας σπιτιού FM Group for home δεν περιέχουν βόριο και φωσφορικά που συντελούν στο φαινόμενο του ευτροφισμού των υδάτων.
Μη δοκιμασμένο σε ζώα.
Περιέχουν συστατικά φυτικής προέλευσης.
 Περιέχουν βιοδιασπώμενα τασιενεργά συστατικά ώστε να μην επιβαρύνουν το υδάτινο περιβάλλον.
Συσκευάζονται σε ειδικά μελετημένες συσκευασίες ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το χρήστη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος με λιγότερα απορρίμματα.Πού υπάρχει επίσημη πληροφόρηση για τα οικολογικά προϊόντα?
 Η νομοθεσία που θεσπίζει ένα κοινοτικό σύστημα οικολογικής σήμανσης με σκοπό την προώθηση προϊόντων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις  σ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και την παροχή στους καταναλωτές ακριβών, μη παραπλανητικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών για τις επιπτώσεις των προϊόντων στο περιβάλλον, είναι: 
    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουλίου 2000)
Τα προϊόντα FM Group for home , είναι πλήρως εναρμονισμένα προς τις απαιτήσεις της ανωτέρω νομοθεσίας.
Στα παρακάτω site μπορείτε να έχετε όλη την επίσημη πληροφόρηση και ενημέρωση, προερχόμενη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα:
Στο παρακάτω site πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν αναλυτικά οι ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή των οικολογικών απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων:

Γιατί τα FM Group for home  περιέχουν συστατικά που υπάρχουν και στα συμβατικά απορρυπαντικά ;

Πέραν των συστατικών φυτικής προέλευσης, περιέχονται και ανόργανα συστατικά τα οποία είναι απολύτως συμβατά και εντός των προδιαγραφών που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Η χρήση συμβατικών υλικών δεν απαγορεύεται από το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα αρκεί τα προϊόντα να πληρούν τους όρους του κανονισμού που έχουν τεθεί σχετικά με την τοξικότητα, τη βιοδιασπασιμότητα και την αποδοτικότητα.
Η εταιρεία μας, κάνει με δική της πρωτοβουλία, ένα βήμα πάρα πάνω και χρησιμοποιεί φυτικής προελεύσεως και όχι πετροχημικά συστατικά.
Τα καθαριστικά FM Group for home  έχουν τουλάχιστον την ίδια η και καλύτερη καθαριστική ικανότητα με τα κορυφαία από πλευράς προτιμήσεως από τους καταναλωτές συμβατικά προϊόντα, ενώ επιπλέον υπερτερούν ως προς την περιβαλλοντική τους επίδοση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Τα προϊόντα FM Group for home  είναι πιο ακριβά από τα συμβατικά απορρυπαντικά ;

Παρά τα υψηλό κόστος των συστατικών τους και τις ακριβές συνθέσεις τους, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τα προϊόντα FM Group for home  να καταλήγουν σε τιμές προσιτές και ανταγωνιστικές.
Για να χαρακτηρισθεί ένα προϊόν ως ‘ακριβότερο’ από ένα οποιοδήποτε άλλο, πρέπει η τιμή του να είναι υψηλότερη του απορρυπαντικού της ίδιας κατηγορίας (π.χ. με ίδιο ποσοστό ενεργών συστατικών) και να έχει χειρότερο πλυντικό αποτέλεσμα από το άλλο απορρυπαντικό, όταν καθένα προϊόν χρησιμοποιηθεί στη δοσολογία που προτείνεται επί της συσκευασίας του.

Ποια ήταν η ανάγκη της σύγχρονης αγοράς που οδήγησε τη FM Group στη δημιουργία των καινοτόμων απορρυπαντικών for home  ;

Στη FM Group κατανοούμε ότι κινούμαστε σε μία δυναμική αγορά όπου οι απαιτήσεις των καταναλωτών εξελίσσονται και εξειδικεύονται συνεχώς δημιουργώντας την ανάγκη για νέα προϊόντα που να τις ικανοποιούν.
Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι μία σύγχρονη βιομηχανία οφείλει να στέκεται αρωγός στην οικολογική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών της και να αναπτύσσεται στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης για τη διαφύλαξη ενός βιώσιμου μέλλοντος σε μακροπρόθεσμη βάση.

Στηριζόμενοι σε αυτές τις αρχές, δημιουργήσαμε τα καινοτόμα προϊόντα FM Group for home  που καθαρίζουν αποτελεσματικά και ταυτόχρονα σέβονται το περιβάλλον. Φιλοσοφία της FM Group για τη δημιουργία της συγκεκριμένης σειράς είναι ό,τι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι υπόθεση «άλλων», αλλά όλων μας.
Με τις επενδύσεις που έχουμε πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια, δημιουργήσαμε μια εξαιρετικά σύγχρονη παραγωγική μονάδα, όπου αναπτύσσονται και παράγονται προϊόντα αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά.
Δεσμευόμαστε στη διαφύλαξη του οικοσυστήματος.
Μόνο έτσι θεωρούμε ότι μία εταιρεία μπορεί να παραμείνει επιτυχημένη, επίκαιρη και ανταγωνιστική.You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Follow by Email